Yogobe Health & Care

För att stötta vårdgivare, arbetsgivare och individer inom prevention, promotion och som stöd i behandling erbjuder Yogobe digitala verktyg i samråd med ledande experter.

Tillgängligt, jämlikt och anpassat efter individens behov.

Vi möter individ- och patientbehov vid:

 • Stress
 • Utmattning
 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Sömnbesvär
 • Oro
 • Långvarig smärta
 • Behov av FaR – Fysisk aktivitet på recept
 • Klimakteriet

Digitala och digifysiska insatser tillsammans med Yogobe

Tillsammans med vårdgivare, försäkringsbolag och arbetsgivare stöttar vi individer, medarbetare och patienter med förebyggande insatser, samt under och efter behandling. 

 

Varför Yogobe Health & Care?

 • Tidsbesparande för vårdgivare och patient
 • Kostnadseffektivt 
 • Möjliggör för fler interventioner innan, under och efter behandling
 • God och nära vård på patientens villkor
 • Hög tillgänglighet och flexibilitet för patienten som kan delta utifrån egna förutsättningar
 • Kan leda till ökad följsamhet
 • Egenmonitorering av behandling, som skapar förutsättningar till att patienten blir mer aktiv i sin rehabiliteringsprocess
 • Digitala dimensioner som del i behandling frigör resurser och möjliggör att vårdpersonal kan disponera sin tid för optimal nytta

 

Patientflöde med våra digitala program

Våra digital program passar som en preventiv insats eller som del i behandling, men även inför behandlingsstart, och efter behandlingsinsats som sekundärprevention – allt för att möta individens behov. Här följer ett exempel på ett patientflöde och hur våra program kan fungerar som stöd i behandling:

Yogobe och Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Yogobe grundades 2013 med en vision om att alla människor ska ha tillgång till verktyg och förutsättningar för god fysisk och psykisk hälsa. Sedan starten har Yogobe vuxit till att bli Nordens ledande och mest omfattande digitala tjänst inom yoga, mindfulness, återhämtning, rörelseträning och stresshantering.

Yogobe är certifierad som godkänd aktivitetsarrangör för FaR av Akademiskt Primärvårdscentrum (APC). Detta som ett led i vår vision att tillgängliggöra högkvalitativ digitala stöd och verktyg för träning på individens villkor.

Så här säger utvalda experter om Yogobe Health & Care:

Profile photo
Mona Drar, leg. psykolog:

Att tillgängligt kunna möta patienten på dennes villkor i vardagen med kvalitativ digital hjälp till självhjälp gör skillnad på riktigt.

Profile photo
Nathalie Helm, leg. läkare.

Yogobe ger inte bara behovsanpassat stöd till individen utan inspirerar, motiverar och utbildar dem som går deras digitala program inom prevention och sekundärprevention.

Profile photo
Jovanna Stolt, fysioterapeut:

Att kunna erbjuda ett digitalt alternativ för patienter som fått fysisk aktivitet på recept ökar tillgängligheten och följsamheten till förskrivningen. På Yogobe finns inspirerande tränings- och yogaklasser för individen att utforska i sitt egna tempo och på den nivå som passar just för dagen.

Vanliga frågor och funderingar

 • Vem kan delta i ett program?

  Du som har blivit ordinerad eller tilldelad access via en vårdgivare, arbetsgivare eller ett försäkringsbolag. Dessa program är del av Yogobe Health & Care och ligger utanför den prenumerationstjänst som erbjuds till privatpersoner.
 • Hur kommer jag åt mitt program?

  Efter att du har anmält dig och fått access till ett program så har du smidig tillgång till det via Yogobes app under “Mitt bibliotek” eller längst upp på din översiktssida när du är inloggad på Yogobe.com

 • Kan företag köpa enskilda program?

  Självklart! Såväl arbetsgivare som försäkrings- och vårdbolag kan köpa in Yogobe och våra program samt digitala interventioner, som stöd och komplement till befintliga insatser till förmån för individ, medarbetare och patient. Maila oss på business@yogobe.com så berättar vi mer.

 • Måste jag betala?

  Nej. Om du kommer till Yogobe Health & Care med en accesskod som du har fått från en patientförening, vårdgivare, arbetsgivare eller försäkringsbolag så betalar du personligen ingenting för åtkomst till det specifika Yogobe-program eller material som du ordinerats.
 • Hur använder jag mitt FaR-recept på Yogobe?

  Om du har ett FaR-recept som du vill använda på Yogobe så ber vi dig skicka en kopia (en fotograferad bild går bra) på ditt FaR-recept till info@yogobe.com. Därefter får du instruktioner kring hur du enkelt kommer igång med Yogobes FaR-specifika utbud.
Vid ytterligare frågor, funderingar eller tankar tveka inte att skriva till oss på info@yogobe.com.